21 juni 2018 – Lokale omroep kan in principe per direct weer op DAB+ uitzenden

21 juni 2018 – Lokale omroep kan in principe per direct weer op DAB+ uitzenden

Sinds 2013 zenden de landelijke radiostations uit via DAB+. In de loop van 2015 zijn daar de regionale radiostations bijgekomen. Voor de lokale omroep was op dat moment nog niets geregeld om op DAB+ te kunnen uitzenden. Het was niet duidelijk of er voldoende draagvlak bij de lokale omroepen bestond om op DAB+ te gaan uitzenden. Op verzoek van verschillende lokale omroepen en na vooronderzoek door netwerkoperator Broadcast Partners, heeft het Ministerie van Economische Zaken ervoor gekozen om de mogelijkheid van DAB+ voor lokale omroep te onderzoeken.

Ter voorbereiding van eventuele toekomstige uitgifte van lokale DAB+ vergunningen, besloot het Ministerie de lokale radiosector de gelegenheid te geven om te gaan testen met DAB+. Een experimenteervergunning kan worden verleend om kennis van het gebruik van het radiospectrum te vergroten en innovatie en economische vooruitgang te stimuleren. Voor de zogenaamde experimenteervergunningen voor DAB+, kwamen lokale omroepen en streekomroepen in aanmerking.

Lees verder