Hoe ontvang je DAB+

Met DAB+ luister je via de digitale ether naar je favoriete radiozender. Alle landelijke en regionale publieke en commerciële radiostations die je kent van FM zitten erop. Daarnaast zijn nog eens extra digital only radiostations te beluisteren ten opzichte van FM.

 

Voor het digitale DAB+ signaal heb je wel een radio-ontvanger met DAB+ techniek nodig.  Die zijn inmiddels ruim verkrijgbaar 

 

Hoe werkt dat dan precies? Lees hieronder verder

Hoe werkt DAB+

 

Let op, onderstaand verhaal kan een beetje technisch worden.....

 

Je kunt radio luisteren via de kabel, de ether en via internet.  Voor mobiele ontvangst of ontvangst waar niet direct een kabelaansluiting of internet beschikbaar is, heb je ontvangst van etherzenders nodig.  Er zijn in Nederland momenteel drie digitale DAB+ netwerken voor dat doel in bedrijf. Eén van de landelijke commerciële radiostations (VH11C), één van de Nederlandse Publiek Omroep (NPO), één van de combinatie van regionale radiostations.

 

DAB+ stemt eenvoudig af. Als je de radio in gebruik neemt voer je een autoscan uit. Vervolgens kun je je favoriete station op naam vinden.  DAB+ biedt meer radiokanalen dan FM.    

 

Gebouwd voor radio-ontvangst buitenshuis

De huidige DAB+ netwerken zijn gebouwd voor ontvangst buitenshuis, dus primair voor de automobilist en gebruik buitenshuis.  De dekking verschilt een beetje tussen de netten, maar gemiddeld bestrijken de netwerken van de landelijke omroepen elk 95% van Nederland. Met de autoradio bijna overal te ontvangen dus.   

 

Het netwerk voor de regionale omroepen kent – behalve in de Randstad – een tenminste net zo goede dekking, maar het gaat, zoals de naam al zegt, hoofdzakelijk om regionale programma’s. In Zuid-Nederland is het netwerk nog beter, het is gebouwd voor ontvangst binnenshuis. In elke regio verschilt het programma-aanbod. Sommige programma’s zijn in meerdere regio’s te ontvangen.

 

AM, FM en DAB+

Voor mobiele ontvangst of ontvangst waar niet direct een kabelaansluiting of internet beschikbaar is, heb je ontvangst van etherzenders nodig.

 

Tot nu toe kon je radio met een matige geluidskwaliteit ontvangen via de oude AM-band of via de FM-band, die wel een redelijke kwaliteit biedt, maar niet elke zender is overal in het land beschikbaar.  Met DAB+ is er meer geografische dekking (voor de landelijke stations minimaal 95% volgens de op deze website omschreven norm) en DAB+ biedt daarnaast een completer zenderaanbod. DAB+ ontwikkelt zich snel in Europa. Je hebt er wel een radio voor nodig, die is uitgerust met een zogeheten DAB+ chipset.

 

Planningsnormen en bereiksvoorspelling

De dekking van DAB+ zendernetwerken wordt gepland volgens technisch bepaalde ontvangstnormen, waaronder de kwaliteit van de ontvanger, maar ook rekening houdende met weersomstandigheden, obstakelswerking van gebouwen en andere zaken. Dat leidt tot een waarschijnlijkheidspercentage voor de ontvangst, maar een planningsnorm garandeert de ontvangst niet in absolute zin. Lokaal, individueel of tijdelijk kunnen de omstandigheden immers zo afwijken, dat de ontvangst ondanks de netwerkplanning toch gestoord wordt, ook al is de waarschijnlijkheid van ontvangst er volgens de bereiksvoorspelling (een kaartje waarop het waarschijnlijke ontvangstgebied is ingetekend) groot genoeg.

 

Het belang van een goede ontvanger

Voor een goede ontvangst is een redelijke radio van belang.  Maar ook de antenne en – als het om een autoradio gaat – de inbouw van radio, antenne en versterker hebben grote invloed op de feitelijk ervaren ontvangstkwaliteit. Een slechte radio of een slecht ingebouwde ontvangstset (radio, antenne, bekabeling en accessoires) ontvangen – vanzelfsprekend – slecht en een goede werkt gewoon.

 

In de praktijk blijkt de spreiding in kwaliteit tussen ontvangstsystemen groot te zijn. Zoals hierboven al genoemd, is de inbouw van een autoradio eveneens bepalend voor een al dan niet goede ontvangst, waarbij de ontvangstantenne nogal eens roet in het eten gooit. De voor DAB+ in  de handel zijnde antennes, vaak bijgeleverd bij een autoradio, zijn zeer divers van kwaliteit en soort. 

 

De antennes variëren van geavanceerde types tot eenvoudige folie-antennes die tegen de binnenzijde van de ruit moeten worden geplakt. Met dat laatste type doen zich relatief veel problemen voor in de zin van verminderde ontvangstgevoeligheid, die dan ook afhankelijk kan zijn van de richting waarin de auto rijdt. De wijze, waarop de vaak versterkte antennes worden gevoed vanuit de autoradio, is een andere veel voorkomende reden voor minder goede ontvangst. 

 

Op individueel niveau kan een zenderoperator of radiostation niet nagaan of een ontvangstinstallatie al dan niet voldoet aan een redelijke kwaliteitsnorm.  Evenmin kunnen deze per individueel geval analyseren waar het probleem ‘m in zit.  Zorg dus altijd voor een goede ontvanger en inbouw door een op dit gebied ervaren vakman.

 

Voor portable ontvangers geldt natuurlijk evenzeer, dat een goede ontvanger het halve werk is. 

Verzorging DAB+

 

Het aantal DAB+ zenders blijft groeien.  Per september 2015 zijn er drie DAB-netten landelijk operationeel:

- De landelijke commerciële omroepen

- De landelijke publieke omroep

- De regionale omroepen, zowel publiek als commercieel.

 

De overheid zoekt naar mogelijkheden voor lokale omroepen om ook uitzendingen via DAB+ mogelijk te maken. De landelijke commerciële radiostations en NPO zenden vrijwel landelijk dekkend uit in DAB+ volgens een outdoornorm.  De regionale publieke omroepen hebben in de Randstad beperkte outdoordekking, maar daarbuiten een zeer goede dekking, met een grote waarschijnlijkheid op ontvangst binnenhuis.

 

Hieronder is de dekking per september 2015 van de DAB+ netwerken voor zowel mobiel als indoor ontvangst indicatief in bereiksvoorspellingen weergegeven. Bereiksvoorspellingen geven een globale indruk van het gebied waarin de zenders ontvangen kunnen worden en zijn gebaseerd op een statistisch rekenmodel met  variabelen, zoals de kwaliteit van de ontvanger, de antenne en antennehoogte, de weersomstandigheden enzovoorts.  De praktijk kan tijdelijk, individueel of lokaal afwijken van de bereiksvoorspelling, bijvoorbeeld door een lokale storingsbron of omdat de ontvanger veel slechter is dan die in het rekenmodel gebruikt is. In het rekenmodel is een ontvanger van gemiddelde kwaliteit opgenomen. 

 

 

 

 

Naarmate de intensiteit van de kleuren in de bovenstaande bereiksweergaven toeneemt, neemt de waarschijnlijkheid van ontvangst van het betreffende netwerk toe. Maar let op:  de plaatjes mogen niet worden gezien als een ontvangstgarantie, omdat zich lokaal, al dan niet tijdelijk, omstandigheden kunnen voordoen, die de ontvangst storen. 

 

Uitbreiding netwerken

Langzamerhand komen er meer zendmasten met DAB+ bij, waardoor de ontvangst verder zal verbeteren. Afhankelijk van waar je woont, kan je mogelijk nu al digitale radiostations binnenshuis prima ontvangen.