23 juli 2020<br />Overheid consulteert veiling nieuwe landelijke DAB+ netwerk
  • 23 juli 2020

23 juli 2020
Overheid consulteert veiling nieuwe landelijke DAB+ netwerk

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met een consultatie van de veiling voor het nieuwe landelijke DAB+-netwerk voor commerciële radio. Het is de bedoeling dat capaciteit op dit netwerk nog dit jaar uitgegeven gaat worden, waardoor het netwerk in 2021 kan starten.

Het nieuwe netwerk maakt deel uit van de grootschalige herverdeling van de DAB+-netwerken in Nederland die de komende jaren gaat plaatsvinden. Al jaren zijn er plannen om een extra DAB+-netwerk (laag 7) beschikbaar te stellen aan commerciële radio, maar aanvankelijk was het de bedoeling dat dit netwerk op verschillende kanalen door het land zou uitzenden. Dit tot ongenoegen van de radiosector.

Door de herindeling van de verschillende netwerken, waarvoor de Taskforce DAB+ in april vorig jaar haar eindrapport opleverde, is er nu een nieuwe laag gecreëerd waardoor dit landelijke DAB+-netwerk overal in Nederland op het zelfde kanaal uit kan zenden. Dit wordt kanaal 9C. Alleen in Limburg-Zuid wordt mogelijk tijdelijk een ander kanaal (5A, 7B of 8C) ingezet, omdat de coördinatie voor 9C hier nog niet is afgerond.

Lees verder