28 mei 2020<br />Overheid consulteert nieuwe landelijke DAB+ netten
  • 28 mei 2020

28 mei 2020
Overheid consulteert nieuwe landelijke DAB+ netten

De overheid is gestart met een consultatie van twee nieuwe landelijke DAB+-netwerken. Het gaat hierbij om het nieuwe netwerk voor MTVNL (laag 3) en een nieuw landelijk dekkend netwerk voor commerciële radio (laag 7).

De nieuwe netwerken maken deel uit van de grootschalige herverdeling van de DAB+-netwerken in Nederland die de komende jaren gaat plaatsvinden. Al jaren zijn er plannen om een extra DAB+-netwerk beschikbaar te stellen aan commerciële radio, maar aanvankelijk was het de bedoeling dat dit netwerk op verschillende kanalen door het land zou uitzenden. Dit tot ongenoegen van de radiosector.

Door de herindeling van de verschillende netwerken, waarvoor de Taskforce DAB+ in april vorig jaar haar eindrapport opleverde, is er nu een nieuwe laag gecreëerd waardoor dit landelijke DAB+-netwerk overal in Nederland op het zelfde kanaal uit kan zenden. Dit wordt kanaal 9C. Waarschijnlijk zal de uitgifte eind dit jaar plaats gaan vinden middels een veiling.